Bezoek aan het VTI

Volgend schooljaar zetten al onze zesdeklassers de stap naar het middelbaar. In het zesde leerjaar worden de leerlingen serieus voorbereid op hun overstap. Naast heel wat klassikale aandacht kwamen ook twee leerkrachten een lesje Latijn en Clill (aardrijkskunde in het Frans) geven. Op 28 februari trokken we met de zesdeklassers naar het VTI. Daar maakten ze kennis met de verschillende richtingen en de diverse STEM-mogelijkheden. Zo konden ze onder begeleiding van leerkrachten en studenten aan de slag met robotjes, aan de computer in de richting architectuur, proevetjes in de richting chemie... Niet alleen veel jongens vonden er hun gading, ook heel wat meisjes konden er zich goed uit de slag trekken.

Raoul Servais achterna

In het kader van 'De Week van de Amateurkunsten' trokken we met het zesde leerjaar naar het museum Mu-Zee-Um in de Romestraat. Naar aanleiding van de 90e verjaardag van de Oostendse cineast Raoul Servais kregen we er de mogelijkheid om een kortfilmpje te maken. Eerst werd 'Taxandria' bekeken, de animatiefilm die Servais in 1994 uitbracht. Daarna mochten de kinderen zelf aan de slag met een ipad om met stop-motion zelf een kort filmpje te creëren. De resultaten zijn trouwens de bekijken op de website van de school.

Wereldtentoonstelling

In het zesde leerjaar is het al vele jaren een traditie dat de leerlingen een 'Wereldtentoonstelling' organiseren, dit als hoogtepunt van het W.O.-thema 'Van laag naar hoog in Europa en in de wereld'. Alle kinderen werden klasoverschrijdend in zeven groepen verdeeld, waarbij elk een continent toegewezen kreeg. Bedoeling van het project was om samen informatie op te zoeken. In groep verdiepten ze zich in de aardrijkskundige, natuurkundige, politieke, godsdienstige en culturele aspecten van hun werelddeel, waarna alles verwerkt werd op grote infopanelen en in een powerpoint. De  kinderen mochten ook een aantal hapjes en drankjes, typisch voor hun werelddeel, bereiden. Daartoe kregen ze per groepje een budget toegewezen, dewelke ze in overleg dienden te beheren. Tenslotte mochten ze zich voor de wereldtentoonstelling verkleden in de typische kledij van hun werelddeel. De dag zelf kwamen alle klassen op bezoek, maar ook de (groot)ouders mochten een kijkje komen nemen en proeven van de talrijke hapjes en drankjes.

Ruimtevreters

In het kader van 'De Week van het Katholiek Onderwijs' trokken we met het zesde leerjaar naar het openluchtcentrum Duin en Zee. Onder leiding van Horizon Educatief vzw speelden we er het duinenspel 'Ruimtevreters'. Na een uitgebreide inleiding, waarbij de kinderen in een rollenspel uitgenodigd werden tot het nadenken over de ruimtelijke ordening in Vlaanderen en het kritisch bekijken van de eigen leefomgeving, werd een duinenspel gespeeld. Elke groep (landbouw, industrie, recreatie, makelaars, milieuactivisten) kregen de opdracht zoveel mogelijk stukken terrein te veroveren. Via dit duinenspel werden de leerlingen gesensibiliseerd voor het behoud van de natuur en de open ruimte aan onze kust.

Fietsexamen

Al voor de negende keer organiseerden de dienst Jeugd en Onderwijs samen met de Lokale Politie  het Groot Fietsexamen voor alle leerlingen van het zesde leerjaar in Oostende. Het is de bedoeling de kinderen voor te bereiden om met de fiets naar de secundaire school te rijden. Met onze klassen werd dit examen grondig voorbereid, zowel theoretisch als praktisch. De route startte aan de Mister V-zaal en liep naar het stadhuis. De kinderen moesten zelfstandig op de openbare weg fietsen en maakten daarbij kennis met verschillende verkeerssituaties. Tijdens het examen werden de kinderen onderweg geëvalueerd op meer dan honderd aandachtspuntjes. Uiteindelijk slaagden zes leerlingen erin een foutloos parcours af te leggen: Ylana Rau, Leonie Vandecasteele, Wout Zanders (van 6A) en Axelle Bouche, Sadia-Tassnim Douicher en Tieme Sabbe (van 6B). Zij werden, samen met hun ouders en leerkrachten, op donderdag 7 juni op het stadhuis ontvangen.

Lodo op wieltjes

Op vrijdag 22 september stond naar jaarlijkse traditie 'Lodo op wieltjes' op het programma, een activiteit waarmee het nieuwe sportschooljaar wordt ingezet. Alle leerlingen van de lagere school trokken er die dag met de fiets op uit, dit om de fietsvaardigheid van de kinderen aan te scherpen. Met de jongens en meisjes van het vijfde en zesde leerjaar fietsten we naar de abdij van Zevenkerke in Brugge. Dit jaar verliep alles in heel mooi en rustig weer. Tijdens de tocht werden landelijke wegen en het jaagpad langs de vaart gevolgd. Met een groep van zo'n 100 meisjes en jongens arriveerden we tegen de middag op het domein van Zevenkerke. Daar werd er eerst en vooral gepicknickt. Na nog een uurtje spel in het bos rond het domein werd met de fiets teruggekeerd naar de Konterdam. Bij aankomst stond onze kilometerteller op 52 km.

Kasteelklassen

Van woensdag 4 oktober tot vrijdag 6 oktober trokken we met de twee zesde leerjaren naar domein Merkenveld in Zedelgem voor de Kasteelklassen. Heel wat ridderlijke uitdagingen stonden er op het programma, gaande van een ridderspel in het bos tot een dagtocht naar het kasteel van Loppem, een zoektocht in het doolhof, schilderen van de zelfgezaagde wapenschilden, een oriëntatietocht met kaart en kompas doorheen de bossen rond het domein, een nachtspel, een kasteelfeest waarbij we het met z'n allen in vijftig opdrachten opnamen tegen ridder Lancelot en natuurlijk een kampvuur. Elke dag konden de kinderen een lintje verdienen waarmee ze van page konden opgroeien tot schildknaap en tenslotte tot jonkvrouw of ridder. Op de laatste dag kwamen koning Arthur en zijn gemalin Guinevere trouwens nog eens langs om alle kinderen tot ridder of jonkvrouw te slaan en op deze manier drie fantastische dagen af te sluiten.

Zwarte Pietjes

De ontvangst van Sinterklaas is elk jaar opnieuw een hoogdag op school. De vele kleine pietjes van het zesde leerjaar zorgden ook dit jaar voor heel wat gezellige animatie tijdens deze ontvangst. Ze verzorgden daartoe een kleurrijke en acrobatische show. Met allerlei circustechnieken en gymkunstjes zorgden de kleine pietjes voor veel amusement op de speelplaats, dit terwijl de schoolkinderen liedjes zongen en de kleintjes de hand schudden van Sinterklaas met zijn Pieten.

IJsschaatsen

In december sluit het Stedelijk Zwembad van Oostende telkens opnieuw haar deuren voor een grondige onderhoudsbeurt. Als alternatief biedt de school schaatsplezier aan op Winterijs. Dit jaar trokken we gedurende twee donderdagvoormiddagen naar de totaal vernieuwde en heel gezellig ingerichte piste in het Leopoldpark. De kinderen kregen de gelegenheid om gedurende een uurtje rondjes te draaien rond de reuzegrote kerstboom. De meesten gleden al vlug sierlijk over het ijs, het was dan ook voor het vierde opeenvolgende jaar dat ze mochten ijsschaatsen. Voor anderen verliep het ijsschaatsen letterlijk en figuurlijk met vallen en opstaan... Maar pret was er!

Wouts swim for life

Wout Zanders organiseerde samen met Erinn Barber en Aldo Simoens het initiatief "Wouts swim for life", dit in het kader van Music for Life. Hij kwam op het idee omdat enkele familieleden door kanker getroffen werden. Gesteund door familieleden en vrienden werd via allerlei acties zoals een zwemhappening, snoepverkoop , giften..... de som van zo'n 3 000 euro opgehaald. Op dinsdag 19 december mochten de drie jongeren, tevens vergezeld van Stan Simoens, Toben Barber en ouders, naar het provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke waar ze de ingezamelde centen persoonlijk mochten overhandigen aan de Studio Brussel-presentatoren Linde, Eva en Bram.