Samen met deze 17 fantastische kinderen werd de nieuwe klas L1C ingewijd. 

De leerlingen leren lezen, rekenen en schrijven met een groot enthousiasme.

Gelukkig hoeft de boog niet altijd gespannen te staan. Zo genoten we samen met het derde kleuter van het laatste zomerzonnetje op het speelplein aan de Schaperije.

In de week na de herfstvakantie kregen de leerlingen een korte initiatie programmeren. Na enkele voorbereidende oefeningen gingen we zelfstandig aan de slag op de DooTabs.

We vlogen er na de kerstvakantie weer volop in!

Foto's